Vízbiztonsági
Információs
Rendszer

Oldal kiválasztása
Az ivóvízről

Az ivóvízről

Az ivóvízről

Az ivóvíz nem más, mint az emberi fogyasztásra szánt víz, melynek minőségével szemben szigorú követelményeket állítanak. Az esővíz emberi fogyasztásra alkalmatlan víznek minősül, mert a levegő is képes a cseppek bepiszkítására.

A tiszta víz a föld mélyéből származik, melyből felhozatala után mesterségesen készített szűrők kiszűrik a benne található szennyeződéseket több lépésben. Ezek után többféle laboratóriumi vizsgálatnak vetik alá a vizet, és a megfelelő tisztaságú víz az ivóvíz vezetékeken keresztül jut el otthonunkba.

A vízellátásnak nélkülözhetetlen szerepe van a közművek között, mivel az élethez szükséges vizet semmilyen más anyaggal nem tudjuk helyettesíteni vagy pótolni. A ma ismert vízellátó rendszerek a 19. század közepétől kezdtek kiépülni hazánkban. Kezdetben a nagyobb településeken és ott, ahol nehézségekbe ütközött a jó minőségű vizek beszerzése.

A víz legfontosabb fizikai tulajdonságaival szembeni elvárás, hogy a víz lehetőleg 10 és 25 Celsius fok közötti hőmérsékletű, színtelen és szagtalan legyen. A kémiai jellemzőkkel szemben támasztott követelmények a víz pH értékét, sótartalmát, keménységét, szulfát-, mangán-, vas-, réz-, fluorid-, ammónia-, nitrit-, nitrát, fenol és kőolajtartalmát érintik. A vizek mérésére használt módszerek több szabványban vannak rögzítve (pl.: MSZ 448, MSZ 260, MSZ 22901, stb.).

Az ivóvíz minőségét szabályozzák a legszigorúbban. Legfontosabb szempont, hogy nem tartalmazhat olyan anyagokat, amelyek az emberi egészségre káros hatással lehetnek, azonban bizonyos kémiai elemek tartalmát előírják, melyekre az emberi szervezetnek szüksége van. Országonként eltérőek az ivóvíz minőségére vonatkozó szabványok. A WHO megfogalmazott egy ajánlást, melyben megadja, hogy milyen anyagok, milyen mennyiségben lehetnek jelen, ezekre standardokat és határértékeket állapítottak meg.

A víz minőségére vonatkozó jogszabályok közvetlen és közvetett módon is hatást gyakorolnak a vízellátó rendszerek üzemeltetőire. Magyarországon érvényben lévő, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. X.25 kormányrendelet előírja az ivóvíz szolgáltatóknak az ivóvíz biztonsági terv elkészítését. A vízbiztonsági terv alapdokumentáció elkészítésével, évenkénti felülvizsgálatával, öt évenkénti átdolgozásával, valamint további adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettséggel jár együtt.

A Vízbiztonsági Információs Rendszer (VIBIR) egy online vízbiztonság tervezési szoftver vízellátó rendszerek üzemeltetői és a tevékenységüket segítő, felügyelő szakértők számára. Töltse le a VIBIR demo verzióját, és próbálja ki Ön is mennyire hatékony! Ha bármilyen kérdése van a szoftverrel kapcsolatban, bátran keresse munkatársainkat a +36 74/ 506 – 368-as telefonszámon!

FIGYELEM! Lejárt a határidő!

FIGYELEM! Lejárt a határidő!

FIGYELEM! Lejárt a határidő!

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet szerint az 1000 m3/d kapacitás alatti, vagy az 50-4999 főt ellátó ivóvízellátó rendszerekre vonatkozó vízbiztonsági terveket 2017. július 1-ig kellett benyújtani jóváhagyásra az illetékes népegészségügyi szervhez. Bár szakmai körökben hallani a határidő újbóli meghosszabbításáról, erre hivatalos közlemény még sehol nem jelent meg.

A népegészségügyi szervek, mint hatóság azonban számos megyében megkezdték felkeresni az érintett vízellátó rendszerek üzemeltetőit. A Kormányrendeletben a határidő szabott, így a hatóság jogosan kérheti számon a terveket az üzemeltetőkön. Várhatóan legkésőbb az éves helyszínellenőrzéseken fel is fogják tenni a kérdést.

Amennyiben ön kicsúszott a határidőből, de szeretné bírság nélkül megúszni, két lehetőséget is ajánlunk.

1.Kérjen ajánlatot vagy vegye fel a kapcsolatot szakértőnkkel, aki mindenben részletes információt tud nyújtani. Vízbiztonsági tervét elkészítjük, a VIBIR rendszerben rögzítjük, mellyel a későbbi fülvizsgálatokat és a folyamatos felügyeletet az üzemeltető is el tudja végezni. Ajánlatkérés>>>

2. Jelentkezzen az IDEA Képzési Központ szeptemberben induló Ivóvízbiztonsági szakügyintéző képzésére, mellyel saját maga is el tudja készíteni vízbiztonsági tervét. A képzésen a VIBIR használata is a tananyag része.

Amennyiben kérdése, kérése van keresse kollégánkat:

Baloghné Gaál Zsófia

20/299-8960

Hogyan segíti a VIBIR a vízszolgáltatást?

Hogyan segíti a VIBIR a vízszolgáltatást?

Hogyan segíti a VIBIR a vízszolgáltatást?

A vízbiztonsági terv rendszer létrehozása alapvető fontosságú az egészséges ivóvíz biztosítása, és így áttételesen a lakosság jó egészségi állapotának fenntartása, jólétének garantálása szempontjából. Sajnos nagyon gyakori, hogy a vízbiztonság ellenőrzése megáll a rendszeres vízminta vételnél és vizsgálatnál, és a megelőző intézkedések rendszerére nem fordítanak kellő figyelmet.

Az egészséges ivóvíz szolgáltatása érdekében nagyon fontos, hogy a vízbiztonsági rendszer elemei alkalmasak legyenek a lehetséges veszélytényezők és rizikóelemek számbavételére annak érdekében, hogy az egészséges ivóvíz szolgáltatás megvalósításához és folyamatos fenntartásához szükséges fejlesztésekről megalapozott döntések születhessenek.

A vízbiztonsági rendszer létrehozásához javasolt, és erősen szükséges a napi gyakorlatban működő minőségbiztosítási rendszer megléte. Ebben segít a Vízbiztonsági Információs Rendszer – VIBIR használata. Ez a végponti ellenőrzési rendszeren túl már egyes kritikus pontokon (pl. technológia közi víz, vízműtelepet elhagyó víz) a vízminőség folyamatos ellenőrzését is igényli, így jó alapot teremt a normál üzemeltetéshez. Ha ebben a rendszerben kémiai és mikrobiológiai szempontból is megfelelően ellenőrzött a víz minősége, úgy már megállapítható egy elsődleges kockázati szint. Ebben az esetben egy egyszerű, az elsődlegesen mért paramétereket figyelő monitoring rendszerünk működhet. Ez már lehetővé tesz egyfajta gyors ellenőrzést, és biztosítja, hogy ellenőrzés nélkül ne kerüljön fogyasztásra az esetleg szennyezett víz.

Már zajlanak a kiemelt ellenőrzések

Már zajlanak a kiemelt ellenőrzések

Már zajlanak a kiemelt ellenőrzések

A Kormány 250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelete egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú kormányrendeletek módosításával több helyen érintette a vízbiztonsági tervekre vonatkozó előírásokat is. A vízbiztonsági tervek elkészítésének végleges határideje 2017. november 30-a volt.

Azóta pontosan fél év telt el. Ez a fél év elegendő kellett legyen – a hatóságok szerint – az elmaradt vízbiztonsági tervek elkészítésére. Június elsejétől a Kormányhivatalok Népegészségügyi szerve megkezdte a törvényi módosításoknak való megfelelések ellenőrzését.
Minden egyes helyszíni áttekintés során kiemelten vizsgálják a vízbiztonsági tervek meglétét és amennyiben már esedékes, azok felülvizsgálatát.

Ha valaki még nem tett eleget ezen törvényi előírásoknak, itt az idő, hogy felkeressen egy hozzáértő céget, szakembert. Talán pont minket!