Vízbiztonsági
Információs
Rendszer

Oldal kiválasztása

Hogyan segíti a VIBIR a vízszolgáltatást?

A vízbiztonsági terv rendszer létrehozása alapvető fontosságú az egészséges ivóvíz biztosítása, és így áttételesen a lakosság jó egészségi állapotának fenntartása, jólétének garantálása szempontjából. Sajnos nagyon gyakori, hogy a vízbiztonság ellenőrzése megáll a rendszeres vízminta vételnél és vizsgálatnál, és a megelőző intézkedések rendszerére nem fordítanak kellő figyelmet.

Az egészséges ivóvíz szolgáltatása érdekében nagyon fontos, hogy a vízbiztonsági rendszer elemei alkalmasak legyenek a lehetséges veszélytényezők és rizikóelemek számbavételére annak érdekében, hogy az egészséges ivóvíz szolgáltatás megvalósításához és folyamatos fenntartásához szükséges fejlesztésekről megalapozott döntések születhessenek.

A vízbiztonsági rendszer létrehozásához javasolt, és erősen szükséges a napi gyakorlatban működő minőségbiztosítási rendszer megléte. Ebben segít a Vízbiztonsági Információs Rendszer – VIBIR használata. Ez a végponti ellenőrzési rendszeren túl már egyes kritikus pontokon (pl. technológia közi víz, vízműtelepet elhagyó víz) a vízminőség folyamatos ellenőrzését is igényli, így jó alapot teremt a normál üzemeltetéshez. Ha ebben a rendszerben kémiai és mikrobiológiai szempontból is megfelelően ellenőrzött a víz minősége, úgy már megállapítható egy elsődleges kockázati szint. Ebben az esetben egy egyszerű, az elsődlegesen mért paramétereket figyelő monitoring rendszerünk működhet. Ez már lehetővé tesz egyfajta gyors ellenőrzést, és biztosítja, hogy ellenőrzés nélkül ne kerüljön fogyasztásra az esetleg szennyezett víz.